Tandheelkundig Centrum Steenbergen

Tandheelkundig Centrum Steenbergen

Tarieven

U krijgt bij ons de beste specialistische zorg voor de wettelijk vastgestelde tarieven.

Deze tarieven zijn voor iedereen inzichtelijk middels de volgende link van Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Tarieven 2024.

Hiernaast kunt u met ons contact opnemen indien u de materiaal- en techniekkosten wilt ontvangen.

Te verwachten kosten

Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten kosten, kunt u altijd een begroting van de behandeling opvragen. De behandelaar geeft u dan een overzicht mee met de verschillende tariefcodes en de bijbehorende tarieven. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over de vergoedingen door uw zorgverzekeraar, vraag dit dan ook direct aan uw behandelaar. Wij helpen u graag om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kosten.

Uitleg van onze factuur

1. De tandartscodes bestaan altijd uit een letters in combinatie met een cijfer. De letter geeft het onderwerp aan, het cijfer de specifieke behandeling.

2. Elke tand of kies heeft een eigen nummer. Op de rekening kunt u dus ook lezen om welke tand of kies het gaat. Alle cijfers die beginnen met een 1 of 2 betreffen tanden in de bovenkaak, startend met een 3 en 4 verwijzen naar de onderkaak.

3. De tarieven die een tandarts mag rekenen voor een behandeling zijn door de overheid vastgelegd. De tarieven voor materialen die bij de behandeling worden gebruikt, liggen echter niet vast en worden apart op de rekening vermeld.

De praktijk mag alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor materialen en techniek doorberekenen. Is er sprake van dergelijke kosten, dan staan deze apart op de factuur vermeld.

Wij vinden het fijn om te horen wanneer u tevreden bent, maar belangrijker is het voor ons te weten waar verbetering mogelijk is. Wij gaan graag met u in gesprek.

Betaling

In onze praktijk hebben wij het versturen en innen van nota’s uitbesteed aan Infomedics. Indien u aanvullend verzekerd bent, sturen zij de nota eerst naar uw zorgverzekering en ontvangt u alleen een factuur voor het restbedrag wat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

U ontvangt een factuur per e-mail met een betaallink. In deze e-mail staan ook een factuurnummer en eventueel een inlogcode. Als u met die gegevens inlogt op www.infomedics.nl kunt u uw factuur inzien.

U kunt dan betalen via iDeal, via eenmalige incasso of via internetbankieren. Als u bent ingelogd op infomedics.nl kunt u digitaal factureren ook uitzetten als u liever een factuur per post ontvangt. Ontvangt u nog geen digitale factuur, maar heeft u hier wel interesse in, geef dan uw e-mail adres door aan de praktijk. Wij zorgen er dan voor dat u voortaan uw factuur via dat e-mailadres ontvangt.

Uitzonderingssituatie: u dient bij de spoeddienst de factuur te allen tijde per pin of contant te voldoen.