Tandheelkundig Centrum Steenbergen

Tandheelkundig Centrum Steenbergen

Spoedgeval

Heeft u last van onhoudbare kiespijn of een nabloeding, dan kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst.

Bel dan tijdens kantooruren met onze praktijk op 0167-563780. Buiten kantooruren of bij geen gehoor kunt u bellen met de 24-uurs spoeddienst: 085 – 018 9465. 

Spoed Tandarts

De spoedgevallendienst organiseert de bereikbaarheid / beschikbaarheid van tandartsen en hun waarnemers buiten de normale praktijkuren. De behandeling door een plaatsvervangend tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Bij het bellen naar de spoeddienst: Er wordt gevraagd om het BSN van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken. 

Bij een bezoek aan de spoeddienst: De persoon om wie het gaat dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Het consult en/of spoedbehandeling moet direct voldaan worden middels pin of creditcard, contant betalen is niet mogelijk.

Kosten van de spoeddienst: Deze zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. U ontvangt altijd een nota.

Verzekering m.b.t. de spoeddienstIndien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed. 

Tips bij ongevallen

Afgebroken tand: Bewaar het stukje / alle stukken in een bekertje water en ga zo snel mogelijk naar de (dienstdoende) praktijk. De tandarts bekijkt of het afgebroken deel kan worden teruggeplaatst.

Tand eruit: Een uitgevallen melktand hoeft nooit meer terug. Een tand van een blijvend gebit moet u zo snel mogelijk terugplaatsen. Wanneer de tand schoon is, houdt u de tand vast bij het witte gedeelte en probeer de tand terug te plaatsen in de holte. Wanneer de tand vies is, stop dan de tand in een beker met melk, of wanneer u geen melk heeft, in uw mond onder de tong of tussen uw wangen en tandvlees. Zorg ervoor dat de tand niet droog wordt en desinfecteer de tand niet.

Losse tand: Wanneer u één of meerdere losse tanden heeft na een ongeval, dan kunt u er het best van afblijven en zo spoedig mogelijk naar uw tandarts gaan.